Skip to content

Til þess að læra að skipuleggja tíma sinn og vinnu í skólanum gera nemendur frá 3. bekk vikulega áætlun undir leiðsögn kennara. Nemendur skrifa niður í sérstaka áætlunarbók það efni sem þeir ætla að vinna í komandi viku. Markmið nemenda skal ávallt vera að ljúka áætlun í skólanum. Kennari fer yfir hvort nemandi hafi staðist sína áætlun og skráir m.a. hjá sér árangur í hverri námsgrein, vinnuvenjur og samvinnu. Nemendur vinna að áætlun sinni í sérstökum áætlunartímum. Kennarar senda stundum bækur sem nemendur eru að vinna í heim með nemanda svo foreldrar geti fylgst með framvindu námsins. Í áætlunarbók er sérstakur reitur fyrir foreldra til að kvitta eða skrifa í. Ef nemandi nær ekki að ljúka áætlun vikunnar í skólanum þarf hann að greina ástæðuna ásamt kennara.

Markmið með áætlun

 • Að gefa nemendum tækifæri til að læra að stjórna og bera ábyrgð á námi sínu sem leiðir til virkni og sjálfstæðis í námi.
 • Að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi í samvinnu við kennara og foreldra þannig að það verði merkingarbært.
 • Að hægt verði að velja hæfileg og krefjandi viðfangsefni.
 • Að nemendur geti farið á eigin hraða og náð hámarksárangri í samræmi við getu sína í einstaklingsmiðuðu námi.
 • Að gefa nemendum tækifæri til að meta stöðu sína með sjálfsmati og sjálfsrýni.
 • Að kennarar geti nýtt regluleg einstaklingsviðtöl við nemanda og notað í tengslum við leiðsagnarnám.
 • Að gefa foreldrum tækifæri til að fylgjast með og hafa áhrif á nám barna sinna.

 

Viðmið um hæfni

Að nemandi:

 • öðlist leikni til að vera verklaga sjálfbjarga í daglegu lífi með því að setja sér sjálfur markmið og gera sínar eigin námsáætlanir.
 • læri að vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn.
 • læri að fylgjast með eigin námsframvindu.

 

Að áætla

 • Nemendur gera námsáætlun vikulega til hálfsmánaðarlega og velja sér viðfangsefni og /eða markmið.
 • Nemendur skila til kennara fyrri áætlun og kennari fer yfir hvort nemandi hafi staðist þá ætlun og veitir skriflega og munnlega endurgjöf.
 • Samræða fer fram á milli kennarans og nemandans um það hvernig hefur gengið að standa við það sem nemandinn áætlaði að vinna. Hér fer fram leiðbeinandi mat. Gerð er úttekt á stöðu nemandans og hvernig áframhaldandi vinnu á að vera háttað.
 • Í áætlun er hægt að miða við námsmarkmið og bækur og blaðsíður.
 • Nemendur skrifa í áætlunarbók það sem þeir ætla að vinna á tímabilinu og kennari skráir það hjá sér.