Skip to content

Í einstaka tilfellum leggur sérkennari greinandi próf í lestri (LOGOS) fyrir þá nemendur sem eiga í miklum lestrarörðugleikum, greinandi próf fyrir nemendur með erfiðleika í málþroska (Told) og staðlað einstaklingspróf í Talnalykli til þess að meta stöðu nemenda í stærðfræði.

Próf

Fyrir hverja

Hvenær

Niðurstöður

Lesfimi

Allir

September, janúar, maí

Skólagátt

Lesmál

2. bekkur

Apríl

Skólagátt

Orðarún

3. – 7. bekkur

Skólagátt

*Stafsetning

Allir

Skólagátt

Talnalykill

3. bekkur

September

Samræmdpróf

4. og 7. bekkur

September

Skólagátt

Tove Krogh

1. bekkur

September