Fundargerðir skólaráðs

Hér má nálgast fundargerðir skólaráðs.

Fundur skólaráðs 21. apríl 2017

Mættir: Margrét skólastjóri, Margrét, Guðfinna, Ragnheiður, Tjörvi, Heiða, Hrafnkell, Jenný og Sigga Nanna.

Margrét byrjaði á að fara yfir skóladagatal skólaársins 2017-2018. Engar athugasemdir komu fram.

Sigga Nanna , Hrafnkell og Jenný kynntu viðhorfskönnun sem lögð var fyrir nemendur skólans í mars. Nemendur áttu að skrifa eitthvað þrennt sem þeim fannst gott við skólann og eitt sem mætti bæta. Hrafnkell og Jenný lásu upp niðurstöðurnar.

Byggingarmál eru samkvæmt áætlun. Í sumar á að stækka íþróttasalinn. Losa þarf íþróttasalinn frá 1. maí og þá verða útiíþróttir. Miklar framkvæmdir verða í sumar t.d. brotið á milli bókalagers og kaffistofu. Stækka á smíðastofu og opna inn í fjarka vorið 2018. Allt gengur samkvæmt áætlun eins og er.

Í vetur hefur 5.-7. bekkur byrjað klukkan 8:30 í skólanum og áhugi er hjá starfsfólki skólans að allur skólinn byrji 8:30 næsta vetur. Í vetur hefur 1-4. bekkur byrjað 8.45. Enginn í skólaráði var mótfallinn hugmyndinni.

Önnur mál

Tjörvi ræddi um umferðaslys sem var á Hringbrautinni við móts við Vesturbæjarskóla. Hversu mikil hætta stafaði af Hringbrautinni. Jenný ræddi um að gönguljósin væru mjög stutt. Tjörvi ræddi um að gott væri að við sendum bréf og lýstum yfir áhyggjum okkur og var það ákveðið að senda bréf til samgöngustjóra.

Næsta vetur verða tveir bekkir í 1. bekk í stað þriggja og líklegt að verðandi 3. bekkur verði líka tveir bekkir.

Ragnheiður Birgisdóttir ritari fundarins.

Prenta | Netfang

Fundur í skólaráði 13. janúar 2017

Mættir: Margrét E, Tjörvi, Hjördís, Margrét, Guðfinna, Ragnheiður, Guðrún Halla, Hrafnkell, Marína og Jenný.

1.Byggingamál: Búið að semja við LNS saga verktaka um verkið. Koma í næstu viku og kynna og skoða. Verklok 15. júlí 2018. Seinkun um ár. Bygginganefndafundur bráðlega. Það voru fleiri verktakar sem buðu í verkið. Þeir voru næstlægstir því þeir lægstu sögðu sig frá.

2.Olweus: Árleg könnun lögð fyrir í nóvember. Niðurstöður í riti sem SN kom með á fundinn. Niðurstöður úr 5.-7.bekk en lagt fyrir 4.bekk líka. Þátttaka 95%. 88% líður vel eða mjög vel. 2,7% líður illa eða mjög illa. Á bak við þá tölu eru 4 nemendur. Það finnst okkur of hátt. En ekki hægt að greina milli árganganna. Miðað er við hvernig líðan er frá hausti. Enginn segir sig alveg vinalausan. Það þykir gott ef börn eiga fleiri en einn vin. Einelti mælist 4% í þremur efstu valmöguleikum. Örlítil aukning frá árunum á undan.

Hvar á einelti sér stað? Skólalóðin nefnd oftast. Bætum gæslu og vinnum að bættari samskiptum úti með jákvæðum samskiptum og leikjum. Vinaliðaverkefnið innleitt að norskri fyrirmynd. Hvað gera hinir fullorðnu? Krakkarnir upplifa að fullorðnu séu ekki að gera nógu mikið. Þurfum að hafa þetta sýnilegt og láta þau vita að þetta sé inngrip, t.d bekkjarfundir. Rafrænt einelti mælist ekkert. Mikilvægt að hafa gott samband milli heimila og skóla. Einelti mælist lítið en nauðsynlegt að vera alltaf á tánum. Búa til dæmis til sýnileg verkefni eins og myndbönd, veggspjöld o.fl.

3.Sigga Nanna fer yfir starfslýsingu sína og nemendaráð. Einn nemandi úr hverjum bekk í

5.-7. bekk eru í nemendaráði. Hittast einu sinni til þrisvar í mánuði með SN. Hittast og ræða málin og skipuleggja viðburði, t.d opið hús. Nemendur í skólaráði sögðu frá starfi nemendaráðs. Velt vöngum yfir því hvers vegna tiltölulega fáir frá okkur fara í félagsstarf í Frostaskjóli.

Í vetur munu nemendur í nemendaráði gera viðhorfskönnun. Þrjár stjörnur og ein ósk í öllum árgöngum.

4.BYKO reiturinn: Tími til 23. jan til að koma með athugasemdir. Margrét skrifaði bréf. 2 atriði sem standa uppúr. 1. Bílaumferð mun aukast. Kemur ekki fram hversu mörg stæði verða í kjallara. Aðkoma á að vera frá Hringbraut en útkeyrsla um Sólvallagötu, úr bílakjallaranum. Engin ofanjarðar bílastæði. 2. Mengun sem hefur áhrif á börnin í hverfinu. Einblínum á það sem snýr að okkur, bílaumferð. Útkeyrslan frá Sólvallagötu er eitthvað sem má setja athugasemdir við. Margrét bætir við bréfið til borgarinnar og sendir okkur í tölvupósti.

5.Önnur mál: Klukkan rædd. Hvenær skóladagurinn á að byrja. Hagkvæmt að láta alla byrja á sama tíma.

Ritari: Guðrún Halla Sveinsd.

Prenta | Netfang

Fundur í skólaráði 28. október 2016.

Mætti á fundinn Margrét, Tjörvi, Guðfinna, Guðrún Halla, Ragnheiður, Heiða og Anna Sigurborg Ólafsdóttir og Björn Stefánsson íbúar Sólvallagötu 79.

Anna Sigurborg Ólafsson og Björn Stefánsson frá húsfélagi Sólvallagötu 79 komu og kynntu fyrir okkur fyrirhugaðar byggingaframkvæmdir á Bykóreitnum.

Árið 2004 var talað um 50 íbúðir og núna er talað um 50 íbúðir,  90 herbergja hótel og sambýli.

Íbúarnir sendu bréf til borgarstjóra, borgarráð og fleiri og funduðu síðan með aðilum hjá borginni í gær og fóru yfir þau atriði sem þau eru ósátt við.  ( Sjá bréf sem skólastjóri er með.)

Íbúar Sólvallagötu yfirgáfu fundinn eftir kynninu þeirra.

Næst á dagskrá voru byggingarmálin. Skila á lokateikningum til útboðs 15. nóvember. Bjóða á út verkið eftir það og byrja á að byggja í janúar samkvæmt áætlun. Bygginging á að vera tilbúin haustið 2018.

Ekkert hefur breyst á teikningunum síðan í haust nema glerhýsi á þakinu er komið aftur og snýr nú öðruvísi en það átti upphaflega að gera.

Niðurstöður lesskimunar í 2. bekk frá því í vor. Vesturbæjarskóli er yfir meðaltali Reykjavíkur. Vesturbæjarskóli 73 %  nemenda sem lesa sér til gagns en meðaltal í Reykjavík er 66%.

Skólastarfið hefur farið vel af stað. Við erum með þróunarverkefni Vinir í raun sem Vanda Sigurgeirsdóttir stýrir. Verkefnið er forvarnarverkefni gegn einelti. Þetta verkefni er unnið í samstarfi við Skýjaborgir. Mest er unnið með 1. og 2. bekk en við nýtum þetta fyrir alla árganga. Einnig erum við í að innleiða vinaliðaverkefni þar sem nemendur úr 4. – 6. bekk skipuleggja leiki úti í frímínútum og eru vinaliðar. Gunnar Þór og Sigga Nanna eru umsjónarmenn verkefnisins.

Í vali í 7. bekk er í boði að búa til útvarspsstöð og nýtur það mikilla vinsælda hjá nemendum.

Foreldrafélag Vesturbæjarskóla gaf skólanum peningagjöf til bókakaupa í vor.

Staðan er sú í skólanum að skólinn er foreldrafélagslaus. Aðeins einn hefur gefið kost á sér í foreldrafélag skólans.

Kjarasamningur kennara er laus og hefur verið felldur í tvö skipti í röð.

Fulltrúar Kennarasambandsins eru að fara í alla skóla á landinu og heyra í kennurum og eru þeir búnir að koma í Vesturbæjarskóla.

Önnur mál eru engin.

Fundargerð ritar

Ragnheiður Birgisdóttir

Prenta | Netfang

Skólaráð 8. apríl 2016

Mættir: Birgir, Tjörvi, Dalla, Ragnheiður, Guðrún Halla, Margrét, María. Einnig fulltrúar nemenda: Lukas (7.I), Hera Katrín (7.L) og Rannveig (7.SN).

Niðurstöður Skólapúlsins kynntar. 40 nemendur úr  6. og 7. bekk taka könnunina. Sérstakt við okkar skóla er að okkar börn hafa meiri ánægju af lestri, gott samband við kennara og meira sjálfstraust. Í stærðfræðinni höfum við dalað. Þurfum að skoða það. Nokkrar spurningar tengjast hverju atriði. Ánægja með niðurstöður Skólapúlsins. Spurning um að sýna foreldrum niðurstöður, inn á heimasíðu skólans. Á næstunni verður send út foreldrakönnun á vegum SFS.

Talnalykill: Í heild erum við örlítið fyrir neðan meðaltal Reykjavíkur.  Hlutfall þeirra sem fóru í gegnum þrep 1 þá erum við í 21. sæti. Á bak við 10% eru 6 nemendur sem teljast þurfa stuðning í stærðfræði.  Næstum því þeir sömu sem þurfa líka stuðning í lestri.  Niðurstöður svipaðar og árin áður.

Styrkir: Sótt var um styrki fyrir þróunarverkefni. Erum búin að fá styrki fyrir I-pada. Fyrst 400 þúsund og svo 300 þúsund.  Rakel sem sér um innleiðingu hefur verið með örnámskeið og fer inn í teymin.  Birgir spurði um tilgang. Talað var um að þetta væri viðbót en ekki að taka við hefðbundinni kennslu. Krakkar í 7. bekk töluðu um að þau hefðu lært ýmislegt á tæknideginum.

Vakandi veröld. Bók um umhverfismennt. fengum styrk 250 þúsund til að innleiða það verkefni.

Skóladagatal: Samræmd próf fara fram í tvennu lagi vegna þess að taka á þau í tölvum. Skóladagatal næsta árs kynnt. Skóladagatal samþykkt.

Byggingamál: Ákveðið var eftir síðstu fundi að fara með þetta aftur fyrir borgarráð. Dagur Eggertsson bað um second opinion um sparnað fyrir byggingu Vesturbæjarskóla. Þess vegna fór þetta ekki fyrir borgarráð. Sviðsstjóri (Helgi Grímsson) þarf að vera inni í málum því SFS þarf að bera ábyrgð á verkinu þannig að skólinn geti starfað til næstu áratuga. Þurfum að fá samþykkt það sem við erum að biðja um. Hefur eitthvað verið unnið í útboðinu? Má biðja um þríviddarmynd af byggingunni spyr Birgir.

Önnur mál: Reykjaferð. Vantar mikla peninga upp á. Verið er klára það núna. Skólinn lánaði pening. Ferðin kostar mikið fyrir skólann og nemendur.  Þarf að skoða þetta hvort skólinn eigi að taka þátt í þessu.

Böll fyrir 7. bekkina stundum haldin í hverjum skóla og hinum boðið. Lítil stemning fyrir því núna. Endilega halda þessari hefð.

Ritari: Ragnheiður Birgisdóttir

Prenta | Netfang

Fundur skólaráðs Vesturbæjarskóla 12. febrúar 2016

Mættir: Margrét, Guðrún Halla, Ragnheiður, Guðfinna, Tjörvi, Hjördís, Dalla, Sesselja, Hera Katrín, Rannveig og Úlfar.

Sigríður Nanna Heimisdóttir byrjaði fundinn á því að fara yfir framkvæmd og niðurstöður Olweusarkönnunarinnar sem nemendur í 4-7 tóku haustið 2015.   Einelti mælist 2,5% í Vesturbæjarskóla en 6,8 í Reykjavík.

Umræða um hvort það sé hægt að leggja könnun fyrir nemendur yngri bekkjanna.

Næst á dagskrá voru byggingarmálin. Margrét fór yfir þær breytingar sem búið er að gera á teikningunum síðan við hittumst síðast. Fulltrúar foreldra hittust á fundi í gær og fóru yfir teikningarnar.

Byrjað var að fara yfir teikningar á 2 hæð. Sesselja spurði hvort hægt væri að færa lagnastokkinn. Einnig hvort  hægt væri að stækka stofurnar tvær við enda gangsins.

 Á 1. hæð er búið að gera töluverðar breytingar. Umræða um innganginn á neðri hæðinni hvort það væri eitthvað annað í stöðunni. Nokkrar athugasemdir komu frá fulltrúum foreldra, t.d. um hurð úr sal yfir í íþróttasal, hvort það eigi að vera einn stór rampur eða rampur og tröppur inn í nýja salinn, að hugað verði vel að hljóðvist í matsal/hátíðarsal.(sjá teikningar sem Sesselja var með um tillögur af breytingum).

Þriðja hæðin var rædd t.d. fatahengi, pláss fyrir útiföt þar, náttúrufræðistofan þröng, huga að gólfefni þar sem börnin ganga út á útisvæðið. (sjá teikningar sem Sesselja var með um tillögum af breytingum).

Fulltrúar foreldra og starfsmanna mæta á fund með arkitektum og starfsmönnum skipulagssviðs Reykjavíkurborgar mánudaginn 15. febrúar þar sem farið verður yfir þessar breytingar.

Önnur mál voru engin.

Ritari fundargerðar Ragnheiður Birgisdóttir 

Prenta | Netfang