Skip to content

Velferðarhjólið

Í velferðarhjólinu okkar má finna áætlanir og verklagsreglur sem snúa að námi, líðan og samskiptum barna.

 

Starfsfólk Vesturbæjarskóla leitast við að stuðla að jákvæðum skólabrag og starfsanda í öllu skólastarfinu með velferð nemanda og öryggi að leiðarljósi. Unnið er að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti allra í skólanum og er tekið mið af aldri og þroska nemenda í því sambandi. Starfsfólk leggur áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, jákvæð samskipti, sáttfýsi, umburðarlyndi og kurteisi. Við viljum styrkja sjálfsmynd nemenda, efla sjálfsvirðingu þeirra og virðingu gagnvart öðrum, eigum annarra og umhverfinu.